Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4367
W sumie: 176337

Archiwum newsów, strona 6

Informacja

10.07.2023

Mija 5 lat od zamontowania nowoczesnych syren alarmowych w Powiecie Zwoleńskim. Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim”, zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa V- „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”. Nadrzędnym celem inwestycji było ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. System jest połączony z systemem ostrzegania Wojewody Mazowieckiego i jest z nim całkowicie kompatybilny. Obejmuje swoim zasięgiem Gminy z całego Powiatu Zwoleńskiego: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń. W ramach projektu zakupiono 7 punktów alarmowych - syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 1 pulpit sterowania oraz 1 centralę alarmową i 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, które zostały zainstalowane na terenie Gmin wymienionych powyżej, będących Partnerami. Projekt dostarcza rozwiązanie oparte na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gmin z terenu całego Powiatu.

W ramach zadania odbyły się także działania edukacyjne w postaci spotkań informacyjnych z mieszkańcami, na których przedstawiono zasady, specyfikację i rodzaje alarmowania, komunikaty ostrzegawcze oraz zagrożenia w przypadku katastrof.

Liderem projektu pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim”, był Powiat Zwoleński, natomiast Partnerami przy realizacji projektu, były Gminy: Zwoleń, Kazanów, Tczów, Przyłęk i Policzna

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 260 413,14 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 206 160,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Przyłęk to 5 936,10 zł. Pozostały pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu Powiatu Zwoleńskiego oraz budżetów Partnerów.

więcej

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁŻEŃSKIE

25.06.2023

PIĘKNY JUBILEUSZ
DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Za nami wyjątkowa uroczystość w gminie Przyłęk. W dniu 21 czerwca 2023r. Jubilaci z gminy Przyłęk otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Przyłęku. Nabożeństwo poprowadził ksiądz proboszcz Szczepan Barański, który w pięknych słowach odniósł się do trwałości związków opartych na prawdziwej miłości. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, a następnie otrzymali poświęcone różańce i upominki.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, gdzie aktu dekoracji Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Wójt Gminy Eugeniusz Andrzej Wolszczak, w towarzystwie Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Doroty Malinowskiej.

Wójt Gminy Eugeniusz Andrzej Wolszczak złożył Jubilatom życzenia i dziękował za trud pracy. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Barbara Dąbrowska, w imieniu radnych, złożyła gratulacje i życzyła pomyślności na dalsze wspólne lata.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: Teresa i Piotr Chołujowie, Jadwiga i Kazimierz Gregorczykowie, Bożena      i Mieczysław Łapczyńscy, Halina i Mieczysław Nędzi (mąż zmarł), Danuta i Henryk Skrzypczakowie, Teresa i Stanisław Zdżalikowie.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, zarówno obecnym na uroczystości, jak również tym, którzy z różnych względów nie mogli przybyć, składamy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania. Życzymy zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.

więcej

PIKNIK EKOLOGICZNY

20.06.2023

„EKOlogiczny Rodzinny Piknik – EKOSTREFA z Eneą”

Na piknik przybyli mieszkańc całej gminy. Zorganizowane stoiska temetyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Uczestnicy mogli tworzyć biżuterię z recyklingu, sadzić rośliny, wykonywać medaliony i obrazy z materiałów ekologicznych. Odbyły się konkursy z nagrodami i zabawy z animatorkami. Dzieci podczas pokazu mody prezentowały stroje z recyklingu, śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej, sprawdzali wiedzę o ekologii w zorganizowanym konkursie.

Uczestnikom zapewniliśmy bezpłatne zapiekanki, hot-dogi, kiełbasa z ogniska, słodki poczęstunek oraz darmowe dmuchańce.

Partnerami wydarzenia byli: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ENEA WYTWARZANIE.

więcej

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

04.06.2023

Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc, tak jak miało to miejsce dotychczas, będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne (w tym „wspólnie wnioskujące”), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych. Wszyscy zainteresowani wsparciem muszą posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni od 1-300 ha lub nieruchomość, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro. Wnioskujący muszą też prowadzić w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że będzie ona wykorzystywana na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać również ci, którzy otrzymali środki np. z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW.

Wsparcie przyznawane będzie w formie refundacji części wydatków. Standardowy poziom dofinansowania to 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiegać się będzie młody rolnik lub gdy zrobi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wzrośnie do 60 proc. Minimalny poziom kosztów kwalifikowanych musi być wyższy niż 50 tys. zł. Jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane będą bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (wraz z ich wyposażeniem). W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali wcześniej dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w innych obszarach (A, B, C), pod warunkiem że nie wyczerpali dostępnego limitu, np.  jeżeli rolnik składał wniosek w obszarze B i nie wykorzystał puli 600 tys. zł, to w obszarze D może złożyć w tym naborze wniosek o pomoc na pozostałą do wykorzystania kwotę. Należy jednak pamiętać, że pomoc na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z „budowlanką” nie może przekroczyć 250 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Premiowane będą m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianom klimatu czy te związane ze zwiększeniem skali produkcji lub zmianą profilu produkcji rolnej wpływającej na jej zróżnicowanie. Punkty będą przyznawane również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, budowę lub modernizację budynków inwentarskich i magazynów paszowych czy wiek wnioskodawcy.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

więcej

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.