Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16724
W sumie: 53105

Archiwum newsów, strona 15

Informacja

25.03.2022

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie

Wnioski o wsparcie hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać do 29 kwietnia 2022 r. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po taką pomoc zgłosiło się 7,16 tys. rolników. Ubiegają się o wsparcie w kwocie 145,8 mln zł. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy, a na konta 3,6 tys. rolników wpłynęło już ponad 84 mln zł z tego tytułu.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko jeden raz.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji.

Nabór wniosków o wsparcie dla hodowców loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, rozpoczął się 15 lutego 2022 r.

więcej

Informacja

24.03.2022

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYŁĘKU INFORMUJE,
ŻE W DNIACH  28.03.2022 r.  do  30.03.2022 r.  
W GODZINACH OD  8:30 do 14:00 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ 
DLA OSÓB ZAPISANYCH NA OKRES 2021/2022 
W MAGAZYNIE GMINNEJ BIBLIOTEKI W PRZYŁĘKU
Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI:

DATA         

MIEJSCOWOŚCI

28.03.2022r.

Od godz.
13:00 do 17:00

PRZYŁĘK, RUDA, STEFANÓW, SZLACHECKI LAS, WYSOCIN, ANDRZEJÓW, KRZYWDA, LIPINY

29.03.2022 r.

Od godz.

8:30 - 14:00

ŁAGUSZÓW, ŁAWECZKO NOWE, ŁAWECZKO STARE, MIERZIĄCZKA, MSZADLA DOLNA, MSZADLA NOWA, MSZADLA STARA, OKRĘŻNICA, ZAMOŚĆ STARY, ZAMOŚĆ NOWY

30.03.2022 r.

Od godz.

8:30 - 14:00

BABIN, BARYCZKA, GRABÓW NAD WISŁĄ, HELENÓW, IGNACÓW, KULCZYN, LUCIMIA, ŁAGÓW, PAJĄKÓW,RUDKI,ZAŁAZY, WÓLKA ŁAGOWSKA, WÓLKA ZAMOJSKA


 

więcej

INFORMACJA

20.03.2022

150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

 

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 maja 2022 r. przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór będzie już 8. prowadzonym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 3,27 mld zł.

więcej

UMOWA NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PODPISANA

17.03.2022

UMOWA NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PODPISANA

W dniu 15 marca została podpisana umowa z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie. Przy tej okazji nastąpiło symboliczne rozpoczęcie budowy przez wykonawcę Pana Bartosza Wencla oraz zaproszonych gości Ministra Pana Marka Suskiego i Panią Poseł Annę Kwiecień.
Budowa sali gimnastycznej zostanie zakończona we wrześniu 2023 roku. Koszt budowy to 5 100 000,00zł.
Realizacja inwestycji została wsparta ogromnym dofinansowaniem z dwóch źródeł.
Gmina Przyłęk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Program „Polska Sportowa” w kwocie 2.290.000,00zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.219.000,00 zł. Łączna kwota pozyskanych przez nas środków na budowę sali gimnastycznej to
7 509 000,00zł.
Serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Markowi Suskiemu oraz Pani Poseł Annie Kwiecień za wielkie wsparcie udzielone naszej gminie zarówno przy tej inwestycji, jak również przy poprzednich przedsięwzięciach.
 

więcej

KONKURS

17.03.2022

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 15 marca 2022 r w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Mariusz Grudziński z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, Komendant Gminny OSP Andrzej Sadura oraz Antoni Pawlikowski nauczyciel z PSP w Babinie.

Turniej składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Na początku uczestnicy musieli zmierzyć się z testem pisemnym. Do drugiego etapu przechodziły trzy osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w części pierwszej. Zwycięzców wyłoniono po serii trudnych pytań w części ustnej turnieju.

W wyniku eliminacji gminnych szkół podstawowych wyłoniono następujących zwycięzców:

w grupie klas IV-VI

1. miejsce – Tymon Skorupa z PSP w Łaguszowie

2. miejsce – Franciszek Babut z PSP w Babinie
3. miejsce – Antoni Misztak z PSP w Przyłęku

w grupie klas VII-VIII
1. miejsce – Bartosz Kacperski z PSP w Grabowie na Wisłą

2. miejsce – Aleksandra Jaworska z PSP w Babinie
3. miejsce – Zuzanna Fielestak z PSP w Babinie

W eliminacjach powiatowych turnieju Gminę Przyłęk będą reprezentowali zdobywcy pierwszych miejsc, czyli Tymon Skorupa i Bartosz Kacperski.

Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wielkie podziękowania kieruję dla nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do turnieju oraz przeprowadzili eliminacje szkolne.

więcej

Ogłoszenie

15.03.2022

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022).

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe:

  • Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;

  • Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków.

Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

więcej

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.