Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4380
W sumie: 176350

News

News zdjęcie id 81

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016 Informacje dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczać do klas III szkoły podstawowej,  oraz uczniów niepełnosprawnych. Wójt Gminy Przyłęk informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938) oraz uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

w klasie III szkoły podstawowej,
uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność wynika ze słabego widzenia, niesłyszenia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 • Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzine nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693) tj. 574,00 zł netto
 • Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych dzieci.
 • Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie/zaświadczenia  o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych 
  w formie zasiłku stałego z pomocy społecznej (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego należy  do wniosku załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w GOPS Przyłęk do dnia 10 września 2015 r.
 • Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: do 225 zł – dla uczniów klasy III szkół podstawowych.
 • Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: słabo widzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, jest uzależniona od:

- typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności, podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wysokość pomocy dla tej grupy uczniów określa § 3 rozporządzenia

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.
a) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek.


Do pobrania:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

2. Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

3. Wniosek dla ucznia niepełnosprawnego  

 

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.