Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6042
W sumie: 153777

News

POMOC SUSZOWA 2022

07.11.2022

Pomoc suszowa 2022: zasady przyznawania środków

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU - DO POBRANIA

WNIOSEK DO POBRANIA

Tylko do 15 listopada można złożyć wniosek o finansową pomoc rządową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!!!!

Przypomnijmy, że 31 października minął termin na złożenie wniosku o oszacowanie skutków suszy, aby otrzymać protokół oszacowania szkód. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.

Jeżeli nasz wniosek o oszacowanie szkód suszy został rozpatrzony pozytywnie i został wygenerowany protokół, to do 15 listopada 2022, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w całym kraju można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem m.in. suszy. Formularze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z ARiMR w wysokości 5000 zł lub 10 000 tys. zł można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Protokół jest dostępny w aplikacji  gdzie zgłaszaliśmy szkodę w formie pliku pdf.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc suszową?

Do wniosku o pomoc suszową należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy,
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
  • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.
  • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wysokość pomocy wynosi:

  1. 10 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

 

2)  5 000 zł – w przypadku gdy szkody:

a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub

b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W tym roku wsparcie będzie wypłacane  dla rodzin rolniczych ze względu na to, że skończył się limit pomocy de minimis dlatego środki będą wypłacane jako pomoc socjalna. W kolejnym roku planowana jest kolejna transza pomocy z której będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy - również ci samotni i żyjący na kocią łapę - już w ramach pomocy de minimis. 

Pomoc w 2022 roku przysługuje rodzinie:

- w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące                              i gospodarujące;
- w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wszelki informacje jak i wnioski do pobrania wraz z instrukcją również  dostępne są na  stronie link poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.