Logo Gmina Przyłęk

News

INFORMACJA

01.10.2021

INFORMACJA

 

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2021 proszone są o zgłaszanie się od 04.10.2021 r. w  celu otrzymania "Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej".

              Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1 161,60 zł , bądź 1 542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej). 

 Zainteresowani pomocą żywnościową powinni złożyć dokumenty potwierdzające 

dochody rodziny netto za miesiąc wrzesień 2021 r. 

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych,
które będą przekazywane osobom najbardziej
potrzebującym bezpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przyłęku

Maria Madejska

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.