Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4333
W sumie: 176303

INWESTYCJE W GMINIE

 

2022 ROK

PODSUMOWANIE ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PODPISANA

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie. Przy tej okazji nastąpiło symboliczne rozpoczęcie budowy przez wykonawcę Pana Bartosza Wencla oraz zaproszonych gości Ministra Pana Marka Suskiego i Panią Poseł Annę Kwiecień.

Budowa sali gimnastycznej zostanie zakończona we wrześniu 2023 roku. Koszt budowy to 5 100 000,00zł.

Realizacja inwestycji została wsparta dofinansowaniem z dwóch źródeł.

Gmina Przyłęk otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Program „Polska Sportowa” w kwocie 2.290.000,00zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.219.000,00 zł. Łączna kwota pozyskanych przez nas środków na budowę sali gimnastycznej to 7 509 000,00zł.

PLAC ZABAW W MSZADLI STAREJ

9 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Samorządowym Klubie Dziecięcym Żółwik w Mszadli Starej. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu z 3 projektów: Fundacji PZU „Centrum Aktywności Malucha” oraz Fundacji BGK „Na dobry początek” i „Moja mała ojczyzna”.

Na placu zabaw zainstalowanych zostało 14 nowych urządzeń zabawowych. Łącznie plac zabaw liczy 20 urządzeń i jest jednym z największych w całym powiecie. Koszt inwestycji to 137 451,27 złotych.

BUDOWA CHODNIKA W SZLACHECKIM LESIE

Mieszkańcy Szlacheckiego Lasu cieszą się  z nowego chodnika wybudowanego na długości ponad 900m. Chodnik rozpoczyna się przy przystanku na krzyżówce z drogą powiatową i biegnie aż do końca miejscowości. Inwestycja kosztowała 388 658,05 zł i zrealizowana została przez firmę PUH Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki.

Nowy most w Rudkach

W ostatnich dniach maja został odebrany most na rzece Plewce w miejscowości Rudki. Most przeszedł gruntowny remont. Wymienione elementy zostały wykonane z drewna modrzewiowego oraz zabezpieczone chemicznie. Koszt remontu wyniósł 159 777,00zł.

 
 
 

 

 

Inwestycje na terenie gminy w latach 2007 - 2014

Gmina Przyłęk po 2 kadencjach

 

Właśnie w grudniu upłynęło 2 lata od momentu objęcia stanowiska z wyboru przez wójta Mariana Kuś. 

Co podczas tych dwóch lat zmieniło się w gminie? 

Oczkiem w głowie wójta to dalszy rozwój inwestycyjny gminy zapoczątkowany przez swojego poprzednika Jana Chorosia. 

Lata 2007 i 2008 to dalszy rozwój inwestycyjny gminy w dziedzinach infrastruktury,oświaty, straży, bezpieczeństwa i służby zdrowia. 

 

W roku 2007 wykonano następujące inwestycje:

1. Wybudowano zapasową studnię głębinową przy ujęciu wody w Załazach–koszt 130.000zł.
2. Zakupiono zestaw inkasencki do zbierania należności za wodę za kwotę 5.000zł.
3. Wybudowano sieć wodociągową na długości 4.472 m.b.łączącą się z ujęciem wody w Lipinach miejscowości Szlachecki Las, Rudki, Baryczka i Przyłęk (Troc)-Koszt–195.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel – 150.000 zł.)
4. Wykonano ekspertyzę i projekt mostu na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk (Troc)–za kwotę 27.000zł.
5. Położono nowy dywanik asfaltowy na odcinku 1914 m.b. Rudki – Mszadla Nowa. Koszt inwestycji–284.000zł. (200.000zł. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie).

 

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Rudki-Mszadla Nowa

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Szlachecki Las

 

6. Dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku 680 m.b. w miejscowości Mszadla Stara – Załazy za kwotę 130.000 zł. (środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 40.000zł.)
7. Położono nowy dywanik asfaltowy na drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las na odcinku 920 m.b. za kwotę 140.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–100.000 zł)
8. Wykupiono grunty pod drogę gminną Andrzejów – Kijanka za kwotę 4.000zł.
9. Przebudowano most na rzece Czerniawce oraz utwardzono drogę dojazdową na odcinku 350 m.b.w miejscowości Mszadla Nowa za kwotę 103.000zł.

 

Budowa mostu w miejscowości Mszadla Stara.
/Poświęcenie mostu przez ks. J. Sochę/

Budowa mostu w miejscowości Mszadla Stara.
/Widok na rzekę Czerniawkę/

 

10. Położono dywanik asfaltowy na drodze gminnej na odcinku 735 mb. w miejscowości Helenów za kwotę 74.000 zł.
11. Przebudowano most na rzece Plewce w miejscowości Rudki za kwotę – 60.000zł.

 

Most po remoncie w miejscowości Rudki

Most po remoncie w miejscowości Rudki


12. Zakupiono pług do odśnieżanie dla OSP Grabów nad Wisłą. Koszt – 8.000zł.
13. Wyposażono stanowiska pracownicze Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy na kwotę 30.000zł.
14. Dla OSP Mszadla Nowa zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit. Koszt–130.000 zł. (środki pozyskane: Urząd Marszałkowski w Warszawie–80.000 zł, WFOŚiGW w Warszawie 32.500zł.

 

 

Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy Ford Transit

Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy Ford Transit

 

15. Wybudowano boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej–kwota 140.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–30.000 zł.).
16. Położono dywanik asfaltowy przez miejscowość Łagów na odcinku 1100 m.b. za kwotę 144.000zł. 
17. Zakupiono oprogramowanie i licencję do ewidencji dróg gminnych. Koszt–16.000zł.
18. Wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia w Załazach za kwotę 40.000zł 
19. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Baryczka polegającej na położeniu dywanika asfaltowego na odcinku 680 m.b. za kwotę 76.000zł.

 

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Baryczka.

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Baryczka.


20. Wybudowano oświetlenie uliczne dla miejscowości Kulczyn – Wólka Zamojska. Wartość inwestycji – 50.000 zł.
21. Wykonano termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie za kwotę 180.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–50.000zł).

 

 

PSP w Babinie

Przystanek autobusowy w Grabowie nad Wisłą

 

22. Zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Andrzejów, Przyłęk i Wisłą. Wartość zakupu–8.000zł. 
23. Wyposażono 3 szkoły w nowoczesne pracownie komputerowe. Wartość–200.000zł.
24. Dofinansowano zakup USG dla SP ZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach (służącego do badań ginekologicznych kobiet)- kwotę 25.000 zł.
25. Dofinansowano Starostwo Powiatowe w Zwoleniu do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Przyłęk (Szczęście – Stefanów – 50.000 zł. oraz Przyłęk – Łagów – 50.000 zł.).
26. Sfinansowano remont Posterunku Policji w Przyłęku. Koszt–20.000zł.
27. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę-550.000zł. Zakup 10.000 ton żużla stalowniczego na utwardzenie dróg gminnych. Koszt–470.000zł. Żużel wywieziono na drogi gminne w miejscowościach: Okrężnica, Rudki, Baryczka, Mierziączka, Babin, Grabów nad Wisłą, Załazy, Przyłęk, Wysocin, Krzywda, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Wólka Łagowska, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Lucimia, Zamość Stary, Wólka Zamojska, Kulczyn.
28. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Pająkowie za kwotę–16.000zł.
29. Remonty strażnic OSP Na kwotę ok. 20.000zł.
30. Rozebrano i zgruzowano budynek po strażnicy OSP w Babinie. Gryz wywieziono na drogę w Mszadli Starej. Koszt–23.000zł.
W roku 2007 na inwestycje, zakupy i remonty wydatkowano kwotę ponad 2 mln. zł. Pozyskano środków z zewnątrz na kwotę ok. 700.000zł. 

Rok 2008 to rok, w którym wykonano rekordową ilość inwestycji, zakupów i remontów. 
Najważniejszymi wydatkami gminy na ten cel przedstawiały się następująco:


1. Wybudowano zapasową studnię i zamontowano pompę głębinową przy ujęciu wodnym w Lipinach za kwotę -110.000 zł.
2. Połączono nową nitką wodociągową miejscowość Andrzejów z Lucimią na odcinku 1.581 m.b. w celu odłączenia miejscowości Lucimia od ujęcia wodnego w Brześcach (gm. Janowiec, woj. Lubelskie). Koszt inwestycji – 200.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – ok. 130.000 zł. )
3. Wykonanie projektu i wykup gruntów pod budowę kładki przez rzekę Zwolenkę dla miejscowości Andrzejów (gm. Przyłęk) – Kijanka (gm. Chotcza)-koszt – 21.000 zł. 
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – trasa krajowa-12 (BP) – koszt – 302.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł.). 
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywda na odcinku 1350 m.b. – koszt -230.000 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Łaguszów – Ignaców na odcinku 2346 m.b. Koszt – 395.000 zł

 

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Rudki-Mszadla Nowa.

Most na rzece plewce w miejscowości Przyłęk /Troc/

 

7. Przebudowa drogi gminnej w Rudkach na odcinku 1715 m.b. za kwotę 282.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł.).
8. Budowa mostu i utwardzenie podjazdów na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk (Troc) – koszt- 190.000 zł. 
9. Przebudowa drogi w Łagowie (asfalt) na odcinku 250 m.b. – koszt- 44.000 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin (asfalt) na odcinku 1250 m.b. – koszt- 153.000 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska na odcinku 630 m.b. (asfalt) za kwotę- 86.000 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia na odcinku 295 m.b. (asfalt) – koszt- 45.000 zł. 
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare na odcinku 1670 m.b. (asfalt) za kwotę- 268.000 zł. (środki pozyskane z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych – 70.000 zł).
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy na odcinku 538 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 90.000 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) na odcinku 1.700 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 194.000 zł. 
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Stara Wieś) na odcinku 1.600 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 207.000 zł. 
17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin na odcinku 1.950 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 235.000 zł. 
18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna na odcinku295 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 43.000 zł.
19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku200 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 34.000 zł. 
20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Gościniec Szkolny) na odcinku314 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 61.000 zł. 
21. Zakup trzech wiat przystankowych dla miejscowości Babin, Wólka Łagowska, Baryczka – koszt – 8.000 zł. 
22. Zakup budynków po magazynach i placu po GS „S.Ch.” w Przyłęku za kwotę- 105.000 zł. 23. Zakup sprzętu komputerowego, licencji, elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy na kwotę- 70.000 zł. 
24. Zakup łodzi ratunkowej z silnikiem i podwoziem dla OSP Grabów nad Wisłą za kwotę 38.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 32.000 zł.). 
25. Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego –Lukas- dla OSP Mszadla Nowa za kwotę - 21.440 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego- 17.000 zł.)

 

Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego OSP Mszadla Nowa

Druhowie OSP Grabów nad Wisłą na tle łodzi ratunkowej

 

26. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej za kwotę 170.000 zł. (środki pozyskane z Urzędy Marszałkowskiego - 50.000 zł.).

 

Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

Boisko w Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

 

27. Budowa boiska sportowego przy PSP w Mszadli Starej za kwotę- 158.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego- 30.000 zł

 

Boisko sportowe w PSP Mszadli Starej

Droga asfaltowa Stefanów- Szczęście

 

28. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda. Koszt- 15.000 zł. 
29. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przyłęku. Koszt- 203.000 zł. 
30. Dofinansowanie wymiany okien w Posterunku policji w Przyłęku – 6.000 zł. 
31. Dofinansowanie wymiany okien w Ośrodku Zdrowia w Załazach – 24.000 zł.
32. Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KP Policji w Zwoleniu – 27.000 zł. 
33. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Szczęście – Stefanów)- 50.000 zł. oraz (Przyłęk – Łagów)- 50.000 zł.
34.Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Lipinach: 30.000 zł. 
35. Przebudowa drogi gminnej w Grabowie nad Wisłą na odcinku 200 m.b.- koszt – 15.000 zł.
36. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zwoleń-Janowiec w miejscowości Lipiny wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu. Koszt budowy – 60.000 zł. Dofinansowanie przez gminę – 30.000 zł. 
Z Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) gmina otrzymała łódź ratunkową z silnikiem i wyposażeniem. Łódź tą przekazano dla OSP Mszadla Nowa. Dla OSP Łagów Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zwoleniu na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie przekazała w użytkowanie bojowo-ratowniczy ciężki samochód marki Jelcz. 

 

Przekazanie samochodu strażackiego

 

Jest to wynikiem przekazania przez Urząd Gminy w Przyłęku dla PPSP w Zwoleniu kwoty 100.000 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego.
37. Organizacja imprezy masowej pod nazwą – Dożynki Gminne – Przyłęk 2008 przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Koszt imprezy – 25.500 zł. Środki pozyskane z Poakcesyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota -15.500 zł.

 

Przemówienie Starosty Zwoleńskiego J. Kozińskiego

Zaproszeni goście wraz z mieszkańcami gminy

 

38. Wyremontowano asfaltowe drogi gminne za kwotę ok. 40.000 zł. Oraz zakupiono 3.000 ton żużla stalowniczego za kwotę – 150.000 zł. Żużel wywieziono na utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach: Okrężnica, Ławeczko Stare, Ławeczko Nowe, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Łaguszów, Wólka Łagowska, Grabów nad Wisłą, Wólka Zamojska, Rudki, Łagów-Załazy. Dodatkowo zakupiono i utwardzono żużlem stalowniczym drogę gminną w miejscowości Przyłęk – Troc za kwotę 45.000 zł.
39. Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Załazy (21 lamp z wysięgnikami, żarówkami i bezpiecznikami) – koszt 15.000 zł.

 

Droga z kruszywa w miejscowości Okrężnica

Droga z kruszywa w miejscowości Przyłęk /Nadbłocie/

 

 

Droga asfaltowa w miejscowości Przyłęk
Zrealizowana ze środków gminy, powiatu i FOGR-u.

Droga asfaltowa w miejscowości Przyłęk
Zrealizowana ze środków gminy, powiatu i FOGR-u.

Rok 2015 tak jak i poprzednie to dalszy rozwój inwestycyjny  i kulturalny gminy.

 

Budynek Urzędu Gminy w Przyłęku

 

Kultura.

Na terenie gminy działa pięć Kół Gospodyń Wiejskich. Są to: „Łaguszowianki”, „Grabowianki”, „Korzenie”, Rudki i Mierziączka. Wszystkie KGW posiadają swoje siedziby przystosowane do ich działalności. Najstarszym zespołem są  z „Łaguszowianki”, który nieprzerwanie prowadzi swoją działalność od 1962 roku. Za swoją działalność na rzecz krzewienia kultury, tradycji ludowych i promocji gminy członkowie zostali odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Za promowanie Mazowsza Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował zespół: „Nagrodą Marszałka” oraz została wręczona statuetka  „ Nagroda Marszałka”oraz medalem pamiątkowym „Pro Masovia”.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Łaguszowie

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zespół folklorystyczny z Rudek za swoją działalność otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie pięć zespołów czynnie bierze udział we wszelkiego rodzaju przeglądach twórczości ludowej, konkursach, biesiadach, sejmikach teatrów wiejskich w Siedlcach i Tarnogrodzie, promując w ten sposób gminę Przyłęk jak i Mazowsze na szczeblu regionalnym  i krajowym.

Rok 2015 był rokiem  dobrym dla rozwoju inwestycyjnego gminy. Za najważniejszą inwestycję należy uznać oddanie do użytkowania Gminną Bibliotekę Publiczną z zapleczem w Lipinach. W roku 2010 gmina zakupiła plac z budynkami magazynowymi od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przyłęku. Część budynków magazynowych rozebrano aby na ich miejscu postawić Gminną Bibliotekę Publiczną. Koszt inwestycji to kwota 3 450 000 zł. Na zadanie to pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 875 000 zł. Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku jest Pani Monika Krześniak.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Powierzchnia użytkowa nowego budynku biblioteki wynosi 724,51  m2 , a powierzchnia zabudowy 826,57m2. W nowej bibliotece mieści się sala konferencyjna o powierzchni 117m2, sala małego czytelnika o powierzchni 32m2,, wypożyczalnia wraz z czytelnią o powierzchni 202m2, sala komputerowa o powierzchni 46 m2  oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i hole, które posłużą do organizowanych wystaw. Przy bibliotece powstał budynek gospodarczy wraz z kotłownią o powierzchni użytkowej 190.95  m2 i powierzchni zabudowy 224,03m2 .  Z biblioteki w Przyłęku korzysta obecnie 460 czytelników, księgozbiór liczy 18 tys. woluminów, w bibliotece możemy skorzystać z  15 tytułów czasopism oraz dwóch gazet codziennych Echa dnia i Gazety Wyborczej. Do dyspozycji użytkowników w czytelni internetowej znajduje się 8 stanowisk komputerowych. W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku wraz z 3 filiami w Grabowie nad Wisłą, Łagowie, Rudkach pod względem liczebności zbiorów, zakupu nowości wydawniczych, ilości wypożyczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców gminy znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie zwoleńskim, pod względem liczby czytelników na II miejscu.

 

Siłownia i boisko przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku

 

Wyremontowano za kwotę 100 000 zł budynek Urzędu Gminy. Remont polegał na likwidacji starych paneli na ścianach i podłogach. Wymieniono drzwi, panele podłogowe, oświetlenie. Dzięki temu  wnętrze budynku jest jasne, przestronne i bezpieczne.

Wnętrze budynku Urzędu Gminy w Przyłęku

 Następną inwestycją była rozbudowa strażnicy OSP w Mszadli Nowej za kwotę 380 000 zł. Jednostka OSP Mszadla Nowa jest zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Posiada dwa samochody średnie. Strażnica była ciasna i nieogrzewana. System KSRG wymaga aby samochody były napełnione wodą aby w każdej chwili mogły wyjechać do akcji gaśniczej. Brak ogrzewania zimą powodował dłuższy czas wyjazdu do akcji (o czas tankowania wodą zbiorników z hydroforu). Obecnie budynek jest ogrzewany i jednostka spełnia wymogi KSRG.

Celem poprawy warunków nauki wykonano kapitalny remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie za kwotę  478 000 zł. Wnętrze budynku szkoły nie było remontowane od lat 60 – tych ubiegłego wieku. Gmina Przyłęk korzystała z projektu „Przedszkola przy szkołach”. Wartość projektu 352 926,01 zł. Środki pochodziły z UE. Za kwotę tą zorganizowano 5 placów zabaw, dostosowano łazienki do potrzeb przedszkolaków, oraz wyposażono 5 klas w zabawki, meble, sprzęt IT oraz dostosowano szatnie.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

 

Następne inwestycje to:

 • Budowa sieci wodociągowej Załazy – Zamość Stary – wartość 80 000 zł.
 • Zakup zestawu pomp na hydroforni w Lipinach – wartość 50 000 zł.
 • Zakup pompy głębinowej do studni w ujęciu wodnym w Lipinach – wartość 20 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy – Kulczyn  - wartość 80 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Wólka Zamojska – Kulczyn – wartość 175 000 zł.(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 85 000 zł.).
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara – wartość 51 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary – Kulczyn – wartość 60 000 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego II etap – wartość 382 000 zł.
 • Zakup bramek na boisko ogólnodostępne w Babinie – wartość 12 000 zł.
 • Wyremontowano budynek gospodarczy po byłym magazynie zbożowym za kwotę 105 000 zł.

Na inwestycje oprócz remontów gmina w roku 2015 wydatkowała kwotę 1 805 800 zł.

Rok 2016 to dalszy rozwój inwestycyjny gminy. Wykonano następujące inwestycje:

 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy. Całkowity koszt inwestycji to kwota 880 000 zł.

 

Stacja wodociągowa w Załazach

 • Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Wólka Zamojska – koszt 51 000 zł.

Budowa drogi w Wólce Zamojskiej

 • Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12- Zamość Stary – koszt 380 000 zł. (dotacja z PROW – 189 127 zł.).

Budowa drogi w Wólce Zamojskiej

 

 • Przebudowa drogi gminnej Wysocin – Mierziączka – wartość 100 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary – Stefanów – wartość 235 000 zł.( dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 60 000 zł.).
 • Przebudowa drogi gminnej –droga krajowa 12- Łagów – wartość 460 000 zł.(dofinansowanie z PROW 227 835 zł.).
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica – wartość 72 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – wartość 122 500 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (III Gościniec) – wartość 150 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska – wartość 187 000 zł.
 • Budowa ogrodzenia przy PSP im. H. Mirosławskiej – wartość 14 500 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego III etap – wartość 175 000 zł.

 

Nagroda Lider Regionu 2016

 

 

Dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przekazano dotację na przebudowę dróg powiatowych w Grabowie nad Wisłą oraz na drogę Babin – Lipiny kwotę 255 000 zł.

Na inwestycje (bez remontów i dotacji) gmina w roku 2016 wydatkowała kwotę 2 942 500 zł.

Rok 2017 to dalsze inwestycje:

 • Wymiana 2 pomp głębinowych w ujęciu  wody w miejscowości Załazy za kwotę 83.000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin – koszt 109 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą – koszt 108 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów – koszt 262 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska – koszt 304 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe (Klin)– koszt 1080 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy – koszt 80 000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – koszt 365  000 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara – koszt 170 000 zł.
 • Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa– koszt70 000 zł.
 • Budowa oświetlenia ulicznego IV etap – koszt 195 000 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

 

 • Zakup i montaż bramy wjazdowej dla Osp Łagów za kwotę 10 000 zł.
 • Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Łaguszów – wartość zadania – 308 000 zł.

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łaguszowie

 

Razem na zadania inwestycyjne w roku 2017 gmina wydatkowała kwotę 3.797.225 zł.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.