Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5822
W sumie: 164291

POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE

 

 

DOTACJE I GRANTY DLA GMINY PRZYŁĘK

2023 rok

 

Gmina Przyłęk uzyskała dofinanswoanie w wysokości 50% kosztów zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Łaguszów i OSP Ignaców. Za pozyskaną kwotę 20 000,00 zł zostało zakupionych 8 kompletów ubrań specjalnych strażaka oraz 8 szt. hełmów strażackich. 

Zakup współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023.  #Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

 

Dotacja WFOŚiGW w Warszawie na utworzenie EKOPRACOWNI w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku. Środki w wysokości 50 000,00zł zostały przyznane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nowa EKOPRACOWNIA przyrodnicza zostanie wyposażona w nowoczesne meble, monitor interaktywny, a także liczne pomoce dydaktyczne – mikroskopy, zestawy do badania wody, powietrza i gleby, modele powierzchni ziemi, układu słonecznego, obiegu wody w przyrodzie, cyfrowe laboratoria, kamery mikroskopowe, zestawy preparacyjne, oraz wiele innych.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 767 558,75 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Ignaców na odcinku o długości 990m. W ramach remontu zaplanowane zostało wzmocnienie istniejącej drogi poprzez wykonanie nowej warstwy podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz remont poboczy z kruszywa łamanego. Wymienione i uzupełnione zostanie również oznakowanie pionowe.

Gruntowny remont kuchni i stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku. Gmina Przyłęk otrzymała na ten cel pomoc finansową w kwocie 80 000,00 zł w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Oprócz kompleksowego remontu pomieszczeń, zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt gastronomiczny, w tym piec konwekcyjno-parowy, kuchnia gazowa gastronomiczna 6-palnikowa, zmywarka z funkcją wyparzania, szafa chłodniczo-mroźnicza, trzy stoły przyścienne ze zlewem i baterią oraz nowe drobne urządzenia elektryczne.

Dotacje WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW dla Gminy Przyłęk na łączną kwotę 336 215,00 zł.

Gmina Przyłęk otrzymała dotację w wysokości 271 215,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła”. W ramach zadania na terenie gminy zostanie wymienionych 350 szt. opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED. Dotacja pokryje 90% poniesionych przez gminę kosztów. 

Dzięki dotacji zostanie przeprowadzona zbiórka eternitu w ramach umowy na „Transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest”. Zadanie „Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w gminie Przyłęk” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

„EKOlogiczny Rodzinny Piknik – EKOSTREFA z Eneą” dofinansowany kwotę 30 000,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie realizowane dzięki dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Gmina Przyłęk otrzymała dotację ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”. Otrzymane środki w wysokości 39 500,00 zł zostaną przeznaczone na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie. W budynku zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz zostanie wykonany remont ścian i sufitów. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym i pilnie wymaga remontu. Poprawa warunków lokalowych jednostki bez wątpienia poprawi również jej gotowość bojową.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Gmina Przyłęk otrzymała dotację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”. Dofinansowanie obejmie zadania:

- Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Mierziączce,

- Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Okrężnica - zakup urządzeń na plac zabaw,

- Budowa ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Helenów,

- Zakup lamp solarnych w sołectwie Babin.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 40 000,00 zł. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca września.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Przyłęk dotację w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na odcinku 470 m w miejscowości Okrężnica. Inwestycja zostanie zrealizowana do połowy września tego roku.

„Przyjaciele Planety Ziemia – edukacja i budowanie postaw proekologicznych w celu poprawy jakości środowiska”

Gmina Przyłęk otrzymała dofinansowanie w kwocie 37 213,45 zł na realizację ścieżki edukacyjnej wybudowanej w ramach programu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyłęku przygotowana zostanie ścieżka edukacyjna obejmująca wykonanie 5 terenowych pomocy edukacyjnych oraz 4 tablic edukacyjnych. Na placu stanie również wiata edukacyjna oraz ławki, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne i warsztaty. Projekt przewiduje również założenie ogrodu dydaktycznego. Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryje prawie 65% kosztów zadania.

Zadanie pn. „Przyjaciele Planety Ziemia – edukacja i budowanie postaw proekologicznych w celu poprawy jakości środowiska” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 37 213,45 zł.

Gmina Przyłęk otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 303 000,00 zł w ramach programu „Sportowa Polska – Program z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą. To już kolejna dotacja uzyskana przez Gminę Przyłęk z tego programu. Zakończenie prac budowlanych planujemy we wrześniu bieżącego roku.

 

2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACJE I GRANTY POZYSKANE
W 2021 ROKU

 

 

 

 

 

MALUCH + 2020

MALUCH + 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.