Logo Gmina Przyłęk

Policja

 

 
Marian Kuś na podstawie wspomnień E. Krześniaka, M. Gosa, M. Gardynika

Milicja Obywatelska


Początki Milicji Obywatelskiej na terenie Gminy Przyłęk związane są z działalnością trzech Gromadzkich Rad Narodowych: Łagowa, Ławeczka Nowego i Rudek i sięgają 1954 r. Do pracy na tych placówkach oddelegowani zostali z Komendy Powiatowej w Zwoleniu Stanisław Łukasik i Eugeniusz Krześniak.

 
Eugeniusz Krześniak – pierwszy komendant posterunku MO w Przyłęku

W tym czasie na terenie nie było żadnej drogi asfaltowej tylko drogi gruntowe, z wyjątkiem trasy Zwoleń-Puławy. Milicja nie dysponowała wówczas żadnymi pojazdami, drogę pokonywano pieszo. Tak ciężkie warunki pracy trwały przez około rok.
W okresie 1955-56 roku powstał Posterunek MO w Mszadli Starej w dwuizbowym pomieszczeniu wynajętym od Feliksa Woźniczki. Do pracy w tym posterunku przydzielono następujące osoby: Władysława Stępnia z Janowca, Józefa Kuśnierza i Stanisława Pawelca ze Zwolenia oraz Eugeniusza Krześniaka. Podlegały mu także trzy Gromadzkie Rady Narodowe: Łagów, Ławeczko Nowe i Rudki.
W 1958 r. Posterunek MO w Mszadli Starej został połączony z Posterunkiem MO w Grabowie n.Wisłą. Teren podległy posterunkowi w Mszadli Starej dostał się pod jurysdykcję posterunku w Grabowie. Do pracy w Grabowie poszedł jedynie E. Krześniak, pozostali milicjanci otrzymali etaty w Posterunku MO w Janowcu i Komendzie Powiatowej MO w Zwoleniu.
Posterunek milicji w Grabowie mieścił się w budynku przedwojennego dworu. Zajmował tam trzy pomieszczenia, z których jedno było aresztem. W tym czasie komendantem posterunku MO w Grabowie był Bolesław Piszczek. Pracowali także Władysław Flak, Jan Łyszcz oraz Bolesław Szarpak. Posterunkowi w Grabowie podlegało 6 Gromadzkich Rad Narodowych, tj. Grabów n.Wisłą, Łagów, Ławeczko Nowe, Rudki, Przyłęk, Babin. Teren był bardzo rozległy. Rozciągał się od Wisły po sam Zwoleń. Do Gromadzkiej Rady Narodowej Grabów należały Zielonka Nowa i Zielonka Stara, Mieczysławów, Szczęście, Helenów, Filipinów, natomiast do Gromadzkiej Rady Narodowej Łagów miejscowość Florianów.
W okresie tym warunki pracy w milicji uległy niewielkiej poprawie. Na wyposażeniu pojawiły się rowery służbowe marki „Bałtyk”. Ze względu na to, że drogi nadal były gruntowe ciężko było się nimi poruszać, jednak w niewielkim stopniu usprawniły one pracę milicji.
W latach 1958-1961 funkcję komendantów piastowali: Tadeusz Gapis, Władysław Skwira, Władysław Flak.
Teren pracy milicjantów zmieniał się z roku na rok. Przybywało dróg szlakowych, utwardzonych betonem oraz dróg asfaltowych, co znacznie poprawiło warunki pracy. W tym okresie czasu na wyposażeniu posterunku motocykle tzw. WFM-ki, dzięki którym łatwiej wypełniało się obowiązki służbowe. 
Posterunek milicji w Grabowie cieszył się dobrą opinią w Komendzie Powiatowej Milicji i pracujący tam milicjanci byli po kilku latach pracy typowani na komendantów innych posterunków.
W 1961 roku Komendant Posterunku Władysław Flak został przeniesiony do służby w Posterunku Milicji Obywatelskiej w Policznie na równorzędne stanowisko, a Komendant Powiatowy MO kapitan Sikorki mianował komendantem posterunku w Grabowie Eugeniusza Krześniaka. 
Posterunek Milicji Obywatelskiej w Grabowie po likwidacji Gromadzkich Rad Narodowych i zmianach administracyjnych kraju został przeniesiony do Przyłęka.
Na posterunku w Przyłęku pracowali: Roman Majewski, Zygmunt Gajda, Zdzisław Wojtyniak, Andrzej Kubicki, Andrzej Suwała oraz Mieczysław Gos.
Posterunek mieścił się w lokalu wynajętym od Michalczyka i zajmował dwa pomieszczenia aż do roku 1977, kiedy to został przeniesiony do pomieszczeń w rozbudowanym budynku Urzędu Gminy w Przyłęku.

Działalność Posterunku Milicji Obywatelskiej w Przyłęku w latach 1979- 1990
W 1977 r. Posterunek Milicji Obywatelskiej w Przyłęku został przeniesiony z prywatnego do nowo wybudowanego budynku, przy budynku Urzędu Gminy. Powierzchnia użytkowa to 120 m2. Na wyposażeniu był wówczas radiowóz marki UAZ z radiostacją, radiostacja stacjonarna, motocykl służbowy marki WSK oraz trzy motocykle marki WSK- prywatne zarejestrowane do celów służbowych (Na ówczesne czasy był to jeden z najlepiej wyposażonych posterunków i jeden z najlepszych pod względem lokalowym w dawnym woj. radomskim). Po odejściu na emeryturę komendanta Krześniaka w 1979 r. nowym komendantem został Mieczysław Gos, funkcję tę pełnił do 1990 r. 


Mieczysław Gos – komendant posterunku w Przyłęku

Posterunek był jednostką samodzielną, podlegał bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Radomiu, a w późniejszym okresie szefowi Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Zwoleniu. W okresie tym zmienił się skład osobowy załogi. 
W chwili objęcia stanowiska komendanta przez Mieczysława Gosa, jako posterunkowi pracowali następujący funkcjonariusze: Zdzisław Wojtyniak, Andrzej Suwała, Roman Majewski.
Po przejściu Romana Majewskiego do pracy w RUSW w Zwoleniu i odejściu na emeryturę Zdzisława Wojtyniaka, na ich miejsce do służby w PMO Przyłęk przyszli: Kordian Olender, Waldemar Słyk, Witold Kiełbasa, a w późniejszym okresie Witold Winogrodzki. W tym okresie w skład załogi wchodził pies służbowy Sagen, którego przewodnikiem był Zdzisław Wojtyniak. 
Załoga posterunku zajmowała się nie tylko zabezpieczaniem ładu i porządku na terenie gminy, ale brała również czynny udział w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości państwowych nie tylko w rejonie swego działania, ale także na terenie Zwolenia.


Zdjęcie z uroczystości 1-majowych w Zwoleniu (fot. zbiory prywatne)

W okresie stanu wojennego załoga posterunku ściśle współpracowała z Terenową Grupą Operacyjną. Do pomocy PMO w Przyłęku miał ówczesną grupę Gminną Organizację Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.

Policja

4.06.1989 roku odbyły się wolne wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wyborów nastąpiły zmiany w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. 
Zgodnie z Ustawą Sejmową z dnia 10.04.1990 roku została zlikwidowana Milicja Obywatelska, a w jej miejsce została powołana Policja.
W gminie Przyłęk rozwiązano dotychczasowy Posterunek Milicji Obywatelskiej. Rozkazem organizacyjnym komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu w lipcu 1990 roku został utworzony Komisariat Policji ze stanem etatowym 1+6, tj. komendant komisariatu i sześciu policjantów. Komisariat był bezpośrednio podległy pod Komendę Powiatową Policji w Zwoleniu. Komendantem został aspirant Marian Gardynik z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Siedziba Komisariatu Policji mieściła się w pomieszczeniach byłego Posterunku MO. 
Załogę Komisariatu w tym okresie stanowili: komendant asp. Marian Gardynik, asp. Mieczysław Gos, sierż. Waldemar Słyk, sierż. Witold Kiełbasa, sierż. Witold Winogrodzki. Jednak obsada często się zmieniała. Policjanci do służby w Komisariacie Policji byli przyjmowani z „ cywila” jak również byli przenoszeni z innych jednostek policji lub z komisariatu odchodzili do służby w innych jednostkach policji.
W Komisariacie Policji w Przyłęku oprócz w.w. policjantów pracowali jeszcze: asp. Zbigniew Kącki, sierż. szt. Bogdan Łapczyński, sierż. szt. Mirosław Kozieł, sierż. szt. Leszek Słowicki, sierż. szt. Jarosław Choroś, sierż. Tomasz Krześniak, post. Dariusz Majewski, asp. Jan Ciesielski, asp. Jan Miller, sierż. Jacek Pyrka, sierż. szt. Wojciech Grzybowski, sierż. Andrzej Moszczyński, post. Mariusz Walczyk.
Do maja 1995 roku policja w Przyłęku posiadała jeden radiowóz marki Liaz. W maju 1995 roku dzięki pomocy ówczesnych władz samorządowych gminy Przyłęk z wójtem Janem Chorosiem oraz przewodniczącym Rady Gminy Adamem Korbą na czele, został zakupiony radiowóz marki „Polonez” (połowę kwoty za radiowóz zapłaciły władze samorządowe gminy Przyłęk). W 1997 roku radiowóz UAZ został wycofany z użytku.
Od 01.11.1999 roku przez około rok w Komisariacie Policji w Przyłęku pracowała stażystka Emilia Piwowarek.
Jednak w 2000 roku Komendant Główny Policji rozkazem organizacyjnym (bardzo niefortunnym) zlikwidował komisariaty policji działające w wiejskich gminach. Była to decyzja bardzo niekorzystna dla działań policji i ostro krytykowana przez władze samorządowe.
Likwidacji uległ także Komisariat Policji w Przyłęku. W jego miejsce utworzono Rewir Dzielnicowych w Przyłęku bezpośrednio podległy pod Sekcję Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
Kierownikiem tego rewiru został dotychczasowy komendant komisariatu - aspirant sztabowy Marian Gardynik. Ponadto służbę w Rewirze Dzielnicowych pełnią jeszcze dzielnicowi: sierż. szt. Mirosław Kozieł i sierż. szt. Wojciech Grzybowski. 

 
Sierżant sztabowy Mirosław Kozieł

 
Sierżant sztabowy Wojciech Grzybowski

Przez dwanaście lat działalność policji w Przyłęku odniosła wiele poważnych sukcesów w walce z przestępczością oraz przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Przyłęk.

Wójt gminy zaprasza

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Przyjęcia interesantów:

w godzinach urzędowania

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.