Logo Gmina Przyłęk

PSP w Grabowie n/Wisłą

SZKOŁA W GRABOWIE

 

 

Zarys historii

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Haliny Boguchwały Mirosławskiej

w Grabowie n/ Wisłą

opr. : mgr Jadwiga  Czerniak

 

PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA
im. Haliny  Mirosławskiej

 

Wszystko  co  tylko  istnieje
ma  swoją  historię,
którą winniśmy  skrzętnie  notować
i  przekazywać  potomnym ...


 

   Pragnąc  spisać  dzieje  Szkoły  Podstawowej  w  Grabowie  n/  Wisłą , posłużę się kroniką  szkoły napisaną  przez  byłego ucznia, a potem długoletniego  dyrektora  tej  szkoły  mgr Tadeusza  Gołdę ,  wspomnieniami  najstarszych  mieszkańców  wsi , oraz  cennymi  uwagami p. Natalii  Przepiórka byłej nauczycielki - polonistki tutejszej szkoły.
   Z  relacji  seniorów  wsi  wynika , że  przed  rokiem  1914  nauczania  zorganizowanego  na  naszym  terenie  nie  było .
   Nauczaniem zajmowali się  przygodni  nauczyciele , którzy  narażając  wolność  osobistą starali  się  zaszczepić  dzieciom chłopskim  elementarne  umiejętności  czytania ,  pisania  i  rachunku  pamięciowego .
   Nauka  odbywała  się  tylko  zimą przy  częstej  zmianie  miejsca ,  aby  nie  zwracać  uwagi  rosyjskich  „ strażników „ .
   Ludność  Grabowa podobnie jak  mieszkańcy  wielu  innych  wsi  zaboru  rosyjskiego  broniła  się  przed  szkołą  carską  i  nie  wyrażała  zgody  na  jej  budowę . Sytuacja  zmieniła  się  dopiero  w  czasie  I  wojny  światowej . Okolica  tutejsza  przechodziła  kilka  razy  z  rąk  do  rąk  walczących  ze  sobą  wojsk   .
   Gdy  front  wojny  przesunął  się  daleko  na  wschód , pojawili  się  pierwsi  nauczyciele .  Wynajęto  izbę ,  powołano  dozór  szkolny . Najprawdopodobniej  rozpoczęcie  regularnych  zajęć  szkolnych  przypada  na  lata  1916 / 1917 . Potwierdzają to  szczątki  zachowanych  dokumentów  szkolnych .
   Pierwszym  nauczycielem  w  Grabowie  był  Antoni  Malina  , który  uczył  dzieci w  wynajętej  izbie u  Jana  Rogali . Dzieci  podzielone  były  na  oddziały od  I do IV .  Nauka  odbywała  się  na  dwie   zmiany.


   Wkrótce  miejsce  Antoniego  Maliny  zajął  ex-żołnierz generała  Józefa  Dowbór- Muśnickiego  niejaki  Antoni  Madera o  pseudonimie  Kalikst Sztolf , który  tu  w  naszym  rejonie ukrywał  się  przed  Austriakami.
W  latach 1918-22 uczył jeszcze inny  nauczyciel , ale  jego  nazwiska  nikt  już nie  pamięta .

   W  1922 roku przybyła  do  Grabowa  nauczycielka Halina  Mirosławska , która  wcześniej  z  pomocą inspektora szkolnego  Sejmiku Powiatowego w    Kozienicach Mariana  Jagmina , właściciela  niewielkiego  majątku  ziemskiego w pobliskim  Ludwikowie , zakładała  szkołę w Babinie .
   Dla  potrzeb  szkolnych została  wynajęta druga  izba u  Jana Makucha , która znajdowała  się po sąsiedzku pierwszej . Tu  odbywały się zajęcia szkolne . Poczynania  p. Mirosławskiej wspierane  były przez  Józefa Gojnerta a następnie Juliana Niedzielskiego , który pracował w Grabowie do 1934 roku .
   W 1930 roku p. Mirosławska  kupuje z funduszu gminnego drewniany  dwuizbowy domek od Szczepana Tworzowskiego i  dobudowuje pokoik  z  kuchenką dla  siebie .
   W 1930 roku zostaje  podniesiony stopień organizacyjny szkoły z „dwu-” na „trzyklasówkę „ . Przyjęto nową nauczycielkę Bronisławę Szamańską .
   Druga  wojna światowa a następnie okupacja  hitlerowska nie przerwały istnienia tutejszej szkoły . Nauka ograniczała się do rachunków ,czytania i pisania . Zabroniona była nauka historii, geografii literatury . Jedyną dozwoloną literaturą było  czasopismo „ Stery ‘’ . Pomimo takich ograniczeń okupacyjnych poziom nauczania w  tutejszej  szkole  był wysoki
 Budynek  Jana  Rogali,w którym mieściła się przez wiele lat izba szkolna.
Na zdjęciu młodzież szkolna w dniu zakończenia roku szkolnego 1916/1917.
 

Tak  o tym pisze  p. Tadeusz Gołda  „ Tutejsi  nauczyciele dokładali wiele starań by w zakresie programu matematyki , ćwiczeń w czytaniu , opowiadaniu i pisaniu ćwiczeń stylistycznych zrobić możliwie wszystko , co w tych warunkach było  możliwe . Stąd też poziom nauczania był wysoki . Zawdzięczać to  należy przede wszystkim ówczesnej kierowniczce szkoły – Halinie Boguchwale Piątkowskiej-Mirosławskiej , osobie już wtedy starszej , bardzo statecznej i poważanej , cieszącej się wielkim autorytetem zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych „ .
   Ta wybitna nauczycielka , troskliwa i serdeczna opiekunka żyje w pamięci ludzi , których uczyła i ich dzieci mimo  upływu 60 lat jakie minęły od jej śmierci .
   Zmarła 20 października 1942 roku w wieku 48 lat i została pochowana na cmentarzu w Zwoleniu .
   Jej następca Antoni Skwira  uczący w szkole grabowskiej od 1940 roku starał się wychowywać dzieci w duchu narodowym , zaszczepiając w młodych umysłach właściwy kierunek myślenia .
   Już w 1937 roku szkoła w Grabowie była szkołą 7-oddziałową , ale tylko z trzema nauczycielami. Nauka zatem odbywała się przez łączenie sąsiednich klas. Taką też została aż do 1949 roku . W latach 1945-47 uczyło w Grabowie tylko dwoje nauczycieli – kierownik Antoni Skwira i Anna Guzin .

   Przedwojenny  budynek szkoły został zniszczony podczas ofensywy w styczniu 1945 roku . Zajęcia  odbywały się w dwóch izbach dworskiego pałacu .
Później władze gminne postarały się o barak poniemiecki . Został on postawiony na placu gminnym – obecny plac GS-u . Mieściły się w nim cztery sale lekcyjne, kancelaria oraz mieszkanie kierownika .
   W 1947 roku kierownikiem był przez dwa lata Stanisław Jagielski a po przejściu na stanowisko inspektora w Kozienicach jego miejsce zajął starszy i doświadczony nauczyciel Stanisław Wrotkowski . Funkcję kierownika pełnił tylko dwa lata w trudnych czasach stalinowskich (1949-53 ) .Nie znajdując uznania aparatu partyjnego , został zdjęty ze stanowiska a jego stanowisko powierzono młodemu nauczycielowi Julianowi Kołaczowi , który przepracował 7 lat (1953-60 ). Ale szkoła to nie tylko dyrektorzy ,lecz i nauczyciele,którzy dłużej lub krócej uczyli i wychowywali sporą  gromadkę wiejskiej dzieciarni . Byli to : Nazariusz Antoniak ,Stanisław i Zofia Faustman, Tadeusz Plewicki, Irena Majczak , Regina Kosz , Danuta Lewicka , Tadeusz Mikulski , Krystyna Rusinek , Sabina Pastwa , Janina Giza , Zofia Gołda ,Maria Gazdur- Kamionka , Czesław Kamionka , Irena Lipińska , Kazimiera Łyszcz , Szulowski i inni. 
  Liczba uczniów utrzymywała się w granicach od 115 do 180 przy obsadzie czterech nauczycieli .
  W 1956 roku dzięki staraniom kierownika szkoły  Juliana Kołacza i miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy murowanego budynku  szkolnego.
 


 

   Nim przystąpiono do budowy nie obyło się bez starć między wioskami o lokalizację . Ostatecznie zwyciężył Grabów , ale kosztem minimalizacji budynku szkolnego – na potrzeby 114 uczniów .
W momencie oddania go do użytku (1958 r.) było już 136 uczniów i z każdym rokiem ich przybywało . W 1961 r. pobierało naukę 200 uczniów przy obsadzie pięciu nauczycieli . Do poprawy szczupłego stanu lokalowego szkoły trzeba było szukać jakiegoś sposobu. Z biblioteki zrobiono piątą salę lekcyjną , a pokój nauczycielski połączono z kancelarią kierownika.

   W 1960 r. odszedł budowniczy szkoły p. Julian Kołacz . Na jego miejsce przyszła Aleksandra Wróbel . Zmieniła się również obsada nauczycielska . Przyszły nowe osoby : Janina Warchoł , Tadeusz Sobieszek , Zuzanna Sokalska – Papiewska , Krystyna Leśniewska i Henryka Grześkiewicz .
   Jak pisze p. Gołda w kronice szkoły : „w latach 1961 – 64 szkoła w Grabowie należała do najlepszych w powiecie zwoleńskim pod względem obsady , a młodzież osiągała najniższy procent drugoroczności ( 2, 6 %) 
   Młodzież osiągała najwyższe lokaty w organizowanych przez powiat konkursach i zawodach . Nauczyciele organizowali się w pracy społecznej na rzecz środowiska , byli radnymi , obsługiwali zebrania wiejskie i szkoleniowe . Działały drużyna harcerska i zuchowa , p. Aleksandra Wróbel prowadziła zespół muzyczny . Tutejsza młodzież osiągała niezłe wyniki w sporcie , szczególnie drużyna chłopięca w piłce ręcznej” . 
   W 1965 r. nastąpiła poważna zmiana w obsadzie nauczycielskiej . Z dawnego grona została tylko p. Janina Warchoł. Przybyli: p. Zofia i Tadeusz Gołdowie ,   Czesław Majewski , Józefa Markowska , Rozalia Rumińska – Tyburska , a rok później Natalia Tomczak–Przepiórka. Większość miała długoletnie doświadczenie pedagogiczne i metodyczne w poszczególnych przedmiotach .
   W latach 1963 – 67 przy szkole podstawowej istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego , z której wielu absolwentów kontynuowało naukę w Technikum Rolniczym w Zwoleniu .

   W roku szkolnym 1966 / 67 Szkoła Podstawowa w Grabowie miała 217 uczniów , dwie klasy S.P.R. i ok.. 20 osób uczęszczało na zajęcia podstawowej szkoły wieczorowej dla dorosłych .
   Budynek „ pękał w szwach ‘’ . Za mało było sal lekcyjnych . Nie było miejsca na urządzanie sal przedmiotowych . Duży korytarz w czasie przerw spełniał rolę sali rekreacyjnej , sali gimnastycznej podczas zajęć w-f i sali koncertowo – teatralnej dla okolicznościowych akademii, występów i zabaw .
   Co roku większość absolwentów klas ósmych kontynuowała naukę w pełnych szkołach średnich . I taką tradycje utrzymują nasi uczniowie do dzisiaj .
   W 1973 r. następuje  reforma administracyjna kraju , Grabów traci na znaczeniu na rzecz wsi Przyłęk . Odchodzi dyr. Tadeusz Gołda , został mianowany dyrektorem LO w Zwoleniu . Na jego miejsce przychodzi do Grabowa nowy dyrektor Franciszek Wieczorek , który  porządkuje  obejście szkoły  i urządza nowe boisko szkolne. 
   To dzięki jego staraniom w latach 1980 – 83 przy pomocy ówczesnego Kuratora Oświaty w Radomiu śp. Mieczysława Janika oraz naczelnika Gminy w Przyłęku Tadeusz Kochankadobudowano piętra na skrzydłach bocznych budynku , skanalizowano i założono C.O.  W 1985 r. obok szkoły stanął dom nauczyciela , który oddano do użytku sześciu rodzinom . Dawne mieszkania nauczycielskie przebudowano na dwie sale lekcyjne , bibliotekę , pokój nauczycielski i harcówkę . Każda klasa miała własną salę , która pełniła również rolę pracowni przedmiotowej . Niestety   nie udało się wówczas zrealizować panu Wieczorkowi  budowy sali gimnastycznej .Była i jest ona bardzo potrzebna . Sport w naszej szkole ma chlubne i długie tradycje .Była już nawet sporządzona dokumentacja budowy . Szkołę podstawowa w Grabowie ominęły reformy administracyjne . Zawsze była odpowiednia liczba dzieci (150-160) . Nigdy nie obniżono stopnia organizacyjnego , klasy liczyły od 12-28 uczniów . Sam Grabów „ starzał się „ , dzieci ubywało , szkołę zasilały takie miejscowości jak: Michalin , Szczęście , Ługi , Celestynów, Zielonka Nowa  i zachodnia część Zielonki Starej .
   Zmienia się skład grona pedagogicznego . W 1974 odchodzi p. W. Nowak , w 1978 r. p. J. Markowska a na ich miejsce przybywają nowi nauczyciele .    W 1978 roku państwo Zofia i Stanisław Łuczyńscy , w 1979 r . p. Alina Bednarczyk ,  w 1982r. p. Jadwiga Nita-Czerniak  , w 1983 r. p. Krystyna Sułek  ( była uczennica szkoły ) , w 1986 r. p.  Janina Pożoga , w 1994 r. p. Lech Pożoga  a w 1997r. p.  Barbara Koniarz .  
     Lata 1975/90 to lata rozkwitu szkoły .  Budynek zmodernizowany i odnowiony ,  wykształcone grono, wspaniała atmosfera pracy , liczne  zdolne roczniki młodzieży , ogromne poświęcenie dyrektora i nauczycieli , przynosiło efekty . 
Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych . Mięliśmy kilku olimpijczyków na szczeblu wojewódzkim ,głównie z języka polskiego ,matematyki i języka rosyjskiego. Wymienię tu : Jolantę Morawską , Edytę Majewską , Krzysztofa Szarpaka, Annę Skrzypek , Monikę Solecką , Rafała Wójcika , Justynę Sułek , Hannę Potucha , Aleksandrę Łuczyńską , Majkę Drążyk i Agnieszkę Wieczorek . Obecnie są to nauczyciele , informatycy , ekonomiści . Często wracają do nas na praktyki .

W szkole prężnie działała drożyna zuchowa pod opieką p. Zofii Łuczyńskiej i harcerska prowadzona przez  p. N. Przepiórka . Wraz z przybyciem w 1992 r. Bogumiły Trzaskowskiej–Chołuj szkoła zaczęła rozbrzmiewać muzyką i śpiewem . wielu uczniów pobierało lekcje muzyki , a potem uświetniało uroczystości szkolne . 
Organizowane były kursy tańca towarzyskiego i samoobrony . Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach . 
Zmieniło się również otoczenie szkoły . Dzięki  zaangażowaniu dyrektora p. F. Wieczorka i p. J. Czerniak wytyczone zostały nowe alejki i  kwietniki , zasadzono mnóstwo ozdobnych krzewów . W 1993 r. po  chorobie uniemożliwiającą mu dalszą pracę odchodzi na emeryturę p. F. Wieczorek . Przez rok (1992) stanowisko dyrektora piastowała p. W. Wieczorek , a od 1993 do 1998 na stanowisko to powołano p. S. Łuczyńskiego . Rodzi się pomysł nadania  szkole imienia , wśród wielu propozycji na patrona szkoły pojawia się  nazwisko długoletniej dyrektorki p. Haliny Mirosławskiej. Propozycję popierają   wszystkie organy szkoły, zawiązuje się Komitet Organizacyjny w którym pierwszoplanowe role odgrywają p. N. Przepiórka , dyr. S. Łuczyński i przewodniczący  komitetu p. Andrzej Maj. Rada Gminy w Przyłęku podejmuje stosowną uchwałę i w dniu 1 września 1997 r. wielkie święto. Szkoła Podstawowa w Grabowie otrzymuje imię Haliny Boguchwały  Mirosławskie . Społeczność lokalna funduje  sztandar , a na budynku szkoły w 80 – lecie jej powstania  byli uczniowie tablicę  pamiątkową , która została wmurowana na frontowej ścianie szkoły . Na uroczystości było mnóstwo gości : dawni uczniowie , dyrektorzy , nauczyciele , społeczność wiejska oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich. Za zebrane fundusze ufundowano płytę nagrobną . Grób patronki otoczony jest stałą opieką przez jej uczniów ich dzieci i młodzież nasze szkoły.
 

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia i sztandaru 
Szkole Podstawowej w Grabowie w dniu 1 września 1997 r.


 


 

   Zmienia się grono nauczycielskie . W 1993 r.na emeryturę odchodzi długoletnia nauczycielka – matematyk p. R. Tyburska , w 1998 pani Natalia Przepiórka i Stanisław Łuczyński , w 1999r. H. Grzybowska i W. Wieczorek a rok później p. Zofia Łuczyńska , w 2000 r. p. Janina Pożoga , a w 2001 p. Barbara Koniarz . 
   Nowym dyrektorem zostaje p. Lech Pożoga wygrywając  konkurs w  1998 roku . 
Wraz z nim przybywają nowi nauczyciele . Są to ; Elżbieta Kałkowska - 1998, Renata Pożoga – 1999, Bożena Wolszczak – 2000 , Bożena Potucha – 2000 ,  Wioletta Mazur  i Sabina Budniak -  2001 .
   Mimo bardzo trudnej sytuacji w oświacie  nasza szkoła  ma się dobrze W wyniku reformy systemu nauczania w 1999 roku
zmienia się  stopień organizacyjny szkoły  na sześcioklasową. Po nadaniu  imienia  zmieniła się również nazwa szkoły . Obecnie to Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą.
Mamy ponad 150 uczniów , klasy liczą od 15 do 28 uczniów .Zajęcia odbywają się w ośmiu salach lekcyjnych . Sale te ostatnio zostały odnowione  i przystosowane do mniejszych uczniów i innej roli . 
   Utworzono klasę zerową , 4-klasy młodsze , pracownię polonistyczną , matematyczną i informatyczną . Dzięki uporowi pana dyrektora  i  pomocy finansowej Rady Rodziców   posiadamy już siedem  komputerów na których lekcje informatyki mają dzieci z klas 1- 6 .W latach 1998 – 2000 przy  znaczącym udziale pracowników sezonowych zmodernizowano kuchnię szkolną i szatnię . Na wniosek dyrektora przy wsparciu Rady Gminy w Przyłęku zmodernizowano kotłownię ,  zastępując stare piece węglowe nowoczesnym ogrzewaniem olejowym. W roku 2001 wyremontowano schody i taras przed szkołą oraz położono nową elewację szatni.
   Nauczyciele ciągle aktualizują swoją wiedzę . Na studiach podyplomowych studiują lub studiowały : R. Marzęda , J. Czerniak , W. Mazur , B. Potucha ,.S. Budniak . Pani B. Chołuj zdobywa uprawnienia do nauczania języka angielskiego w Kolegium Języków Obcych ,  inni podnoszą swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych : Panie R. Pożoga ,                  B. Wolszczak  i   R. Marzęda ukończyły kurs komputerowy a K. Sułek kurs doskonalący z nauczania początkowego.
   Uczniowie pod kierunkiem  nauczycieli osiągają dobre wyniki w sporcie , zwłaszcza w tenisie stołowym oraz  biorą licznie udział w konkursach plastycznych i recytatorskich . Absolwenci  kontynuują naukę w zaprzyjaźnionych z naszą szkołą Gimnazjach  w Wólce Zamojskiej i w Zwoleniu .
 


DYREKTORZY SZKOŁY W GRABOWIE
 

HALINA BOGUCHWAŁA MIROSŁAWSKA 1922 – 1942
ANTONI   SKWIRA 1942 – 1947
STANISŁAW   JAGIELSKI   1947 – 1949 
STANISŁAW   WROTKOWSKI  1949 – 1953 
JULIAN   KOŁACZ 1953 – 1960
ALEKSANDRA  WRÓBEL   1960 – 1965 
mgr TADEUSZ GOŁDA   1965 – 1973
FRANCISZEK WIECZOREK   1973 – 1992
WANDA  WIECZOREK  1992 – 1993 
mgr STANISŁAW  ŁUCZYŃSKI 1993 – 1998 
mgr LECH  POŻOGA  1998 – 2003 
mgr JADWIGA CZERNIAK 2003 

 

OBECNE GRONO NAUCZYCIELSKIE
 

Mgr LECH  POŻOGA  -  dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
ALINA BEDNARCZYK  -  język polski , biblioteka
Mgr SABINA BUDNIAK -  oddział przedszkolny
Mgr  BOGUMIŁA CHOŁUJ -  muzyka , język angielski
Mgr  JADWIGA CZERNIAK  -  przyroda , informatyka
ANETA DĄBROWSKA -  katecheza
Ks. SYLWESTER GÓRECKI  -  katecheza
Mgr RENATA MARZĘDA -  matematyka , informatyka
Mgr WIOLETTA MAZUR  -  język polski , historia
Mgr BOŻENA POTUCHA -  nauczanie początkowe
Mgr  RENATA POŻOGA -  nauczanie początkowe
Inż.  KRYSTYNA SUŁEK -  nauczanie początkowe
Mgr BOŻENA WOLSZCZAK  -  nauczanie początkowe

 

Dalsze dzieje dopisze już sama historia ...

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.