Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4364
W sumie: 176334

OSP w Łagowie

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W ŁAGOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie w Gminie Przyłęk należy pod rejon Państwowej Straży Pożarnej Zwoleń.

Pierwsze próby założenia jednostki były już w roku 1918, ale w rzeczywistości do funkcjonowania powołana została 24 marca 1925 roku. Dokumentem świadczącym o powołaniu ówczesnej Straży Ogniowej w Łagowie jest kalendarz na rok 1925 opracowany przez proboszcza  parafii Łagów księdza Leona Figarskiego, a wydany w drukarni Pana Nowakowskiego w Radomiu w 1930 roku.

Inicjatorami założenia OSP w Łagowie byli:

 1. Jan Pieniążek - dziedzic majątku w Łagowie

 2. ksiądz Leon Figarski - Proboszcz parafii w Łagowie

 3. Jan Skowroński - nauczyciel szkoły powszechnej

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się w domu Kusio Franciszka dnia 24 marca 1925 roku. W dniu tym również powołano pierwszy zarząd Straży Ogniowej w Łagowie.

Pierwszymi członkami OSP zostali mieszkańcy wsi Łagów oraz Wólki Łagowskiej.

Wybrano zarząd w składzie:

 1. Jan Pieniążek – naczelnik

 2. Antoni Molęda – z-ca naczelnika

 3. Franciszek Bienias – prezes

 4. Ignacy Makuch – skarbnik

 5. Stanisław Skowroński – sekretarz

 6. członkowie to : Jan Potapski, Włodzimierz Mazur, Jan Byzdra.

Zarząd w tym składzie z niewielkimi zmianami pracował do czasu wybuchu wojny.

W roku 1939 – 19 strażaków zostało zmobilizowanych do wojska i walczy w obronie kraju.  W okresie okupacji funkcję naczelnika  pełnił druh Stanisław Raczyński. W okresie działań wojennych  w 1944 roku wieś znalazła się w strefie działań frontowych i zostaje zniszczona a wraz z nią remiza strażacka oraz całe wyposażenie straży.

Oto niektórzy strażacy naszej jednostki, którzy walczyli w kampanii wrześniowej:

Markowski Jan, Raczyński Jan, Raczyński Stanisław, Makuch Franciszek, Pakuła Franciszek, Bienias Jan. Krajewski Józef, Markowski Adam, Stępień Antoni, Kusio Adam, Sędziak Wacław, Kozak Władysław, Grela Franciszek, Borek Bronisław i wielu innych.

Lata okupacji to trudny okres w życiu straży. Praca zarządu została ograniczona do minimum, pozostała tylko funkcja komendanta. Okupant zarządził całodobowe dyżury straży. Codziennie dyżurowała sekcja wraz z końmi  do wyjazdu do akcji. Legitymacja strażacka była honorowana przez okupanta, często chroniła przed łapanką . W ramach organizacji strażackiej istniała placówka BCH, której dowódcą  był komendant straży druh Stanisław Raczyński. Większość strażaków było żołnierzami BCH.

Pierwszą strażnicę drewnianą wybudowano na przełomie roku 1927/1928. na placu Józefa Potapskiego. Strażnica istniała do czasu okupacji niemieckiej. W czasie wojennym została ona zniszczona.

Po zakończeniu działań wojennych zbudowano nową strażnicę. Strażnica ta również drewniana wybudowana została  na placu Ignacego Makucha.

Budowę obecnej remizy strażackiej  rozpoczęto w roku 1957 a ukończono w 1959 roku. Strażnica PSP Łagów została wybudowana w czynie społecznym przy wydajnej pomocy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zwoleniu.

W następnym roku wybudowano dwie facjaty z przeznaczeniem na pomieszczenie Gromadzkiej Rady Nadzorczej w Łagowie. Pozostałą część piętra dobudowano w 1964 roku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla Gromadzkiej Rady Narodowej. W takim stanie budynek istnieje do dnia dzisiejszego.

Remiza ta została wybudowana na placu Antoniego Stępnia, w zamian za który to plac otrzymał działkę ze wspólnoty wsi Łagów.

Inicjatorami budowy obecnej strażnicy byli:

 1. Ówczesny zarząd OSP w Łagowie w składzie:

 • Stępień Antponi

 • Molenda Antoni

 • Zakonek Antoni

 • Krajewski Józef

 • Makuch Franciszek

 2. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Zwoleniu z jej ówczesnym komendantem
    Janem Ambroziakiem,

 3. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zwoleniu z jej ówczesnym przewodniczącym
     Bolesławem Borowcem,

 4. Gromadzka Rada Narodowa w  Łagowie z jej ówczesnym przewodniczącym
    Władysławem Kozakiem.

W strażnicy OSP Łagów znajdują się m.in.:

 • dwa boksy na samochody,

 • pomieszczenie na magazynek

 • sala do odbycia zebrań.

Ponadto jest również:

 • biblioteka gminna,

 • świetlica wiejska, a wcześniej również klub „RUCHU”

 • sklep gminnej Spółdzielni

Na wyposażeniu OSP Łagów od 1962 roku był samochód gaśniczy Star 21, który to służył jednostce do roku 1985. W tym to roku ten samochód został wymieniony na nowy Jelcz 008. Samochód ten służy nam do dnia dzisiejszego. Sprzętem ratowniczo – gaśniczym prowadzimy akcje n terenie gminy Przyłęk oraz na terenie wzajemnej pomocy. Do pożarów Straż ogniowa wyjeżdża na widok łuny pożaru lub zawiadomień przez społeczeństwo.

OSP Łagów brała udział w zwalczaniu największego pożaru na terenie kraju Kuźni Raciborskiej. Gaszono również lasy w okolicach Końskich. Ważną rolę odegrali też w ratowaniu dobytku i mieni we wsi Sycyna.

W roku 1966 zostały wręczone druhom strażakom medal za wysługę lat. Członkowie OSP Łagów w czynie społecznym przy pomocy Powiatowej Straży Pożarnej wybudowali dwa zbiorniki odkryte, zasilane z wód opadowych. Ponadto członkowie  OSP uczestniczyli przy budowie drogi cementowej jak również żużlowej wsi Łagów.

W roku 1964 istniała żeńska drużyna OSP. Funkcję drużynowej pełniła Wanda Chrost. W latach 1969-1973 istniała młodzieżowa drużyna OSP. Drużynowym był Marian Wołoszyn.

W roku 1995 jednostka obchodziła 70 – lecie istnienia. Strażacy otrzymali medale i odznaczenia.

W latach 1996-2000 drużyna straży OSP Łagów zdobywała I miejsca na gminnych zawodach strażackich. W roku 2000 jednostka  wywalczyła również I miejsce na zawodach rejonowych. W Białobrzegach na zawodach wojewódzkich strażacy OSP Łagów w tym samym roku zajęli IV lokatę.

 

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.