Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5059
W sumie: 177029

OSP w Grabowie n.Wisłą

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRABOWIE NAD WISŁĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Wisłą powstała wiosną 1966 roku, kiedy to grupa mieszkańców Grabowa i sąsiednich wsi postanowiła założyć straż ogniową. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli dwaj działacze społeczni Pan Klemens Mikusek ze Szczęś­cia, który w czasie wojny walczył w oddziałach Batalionów Chłopskich oraz Pan Stanisław Markowski, który był wieloletnim przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie. Był on również  doświadczonym strażakiem swojej rodzinnej miejscowości, a potem w latach 70 i 80 był Komendan­tem Zarządu Gminnego OSP. W tworzeniu jednostki służył dużą pomocą druh Edward Szarawarski - Komendant Po­wiatowy Straży Pożarnej w Zwoleniu. 

 

Najaktywniejsi organizatorzy straży w Grabowie znaleźli się w zarządzie OSP i byli to:

 

 • Komendant – Stanisław Morawski 

   

 • Naczelnik – Jan Makuch 

   

 • Z-ca – Eugeniusz Rogala 

   

 • Sekretarz – Bogusław Majewski 

   

 • Skarbnik – Henryk Bednarczyk 

   

 • Gospodarz – Marian Rudny 

   

 • Mechanik motopompy – Tadeusz Krawczyk i Andrzej Makuch 

   

 • Bolesław Jaskóła i Stanisław Rogala – członkowie

   

Pierwszym sprzętem strażackim była motopompa przeka­zana ze Zwolenia, a w drugim roku działalności otrzymano sa­mochód marki „Żuk", którym do pożaru jeździł druh Henryk Kryczka. Garażu użyczała miejscowa spółdzielnia kółek rolni­czych. W 1971 roku udało się kupić z funduszu gromadzkiego działkę z przeznaczeniem pod budowę remizy. Tu znów nale­ży z wdzięcznością wspomnieć o wielkiej żyłce społecznej Pana Bolesława Machnio, który był wtedy prezesem Okręgowej Spół­dzielni Mleczarskiej w Zwoleniu i wystąpił z propozycją wspól­nej budowy zlewni mleka i remizy strażackiej. Straża­cy pomagali w budowie pracą swoich rąk, jak też funduszem, który uzyskiwano z organizowanych zabaw tanecznych. Dzięki temu powstała strażnica w tym garaż, biuro, magazyn podręczny, świetlica, korytarz z przybudówką wykorzystywany na kuchnię. Przez 40 lat odbywały się tu zabawy wiejskie, wesela, przedstawienia organizowane wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich. W 1982 roku Preze­sem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą został wybrany młody i pełen zapału do pracy społecznej druh Wojciech Szmajda. 

Galeria zdjęć

Z młodym prezesem wstąpił młody duch do jednostki, która liczyła wtedy 28 druhów. Jednostka zaczęła zdobywać czołowe miejsca na zawodach strażackich. Wielu druhów zostało uhonorowanych  odznaczeniami za długoletnią działalność i zaangażowanie. W okresie tych 45 lat z pomocą samorządu Gminy Przyłęk, oso­bistym doradztwem i pomocą finansową wójtów: Jana Chorosia i obecnego Mariana Kuś, a także dzięki szkoleniom prowadzo­nym przez KPPSP i osobistemu zaangażowaniu st. bryg. Krzysztofa Płachty jednostka dopracowała się sprawnego zespołu. W 1996 roku powstała drużyna młodzieżowa, z której obecnie wywodzi się większość dzielnych strażaków. To właśnie z inicjatywy odmłodzonego zarządu min. Ryszarda Potuchy i Kazimierza Glegoły popartej przez władze gminy zakupio­no samochód bojowy Star 26 oraz  sprzęt gaśniczy. 

 

Star 26 - GBAM 2,5/8 + 8

 

 

W czynie społecznym remiza przechodziła 3 razy gruntowne remonty. Ze środków własnych zakupiono po­mieszczenia po zlewni mleka. Zakupione pomieszczenia zaadaptowano na dodatkowy boks ga­rażowy. 26 kwietnia 2000 roku jednostkę włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. Dzięki staraniom Prezesa OSP w Grabowie nad Wisłą dh Wojciecha Szmajdy pozyskano nieodpłat­nie z Biura Ochrony Rządu samochód Star 266, który w 2006 roku został skarosowany na samochód ratowniczo – gaśniczy. 

 

 

Star 266 - GBA 2,5/16

 

 

 

W 2008 roku samorząd Gminy Przyłęk zakupił przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w War­szawie dla OSP łódź ratunkową z silnikiem. Była ona bardzo przydatna podczas dwóch kolejnych powodzi w miejscowościach Lucimia i Andrzejów – Borowiec. 

 

 

Łódź ratunkowa z silnikiem

 

 

Dnia 14 września 2010 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą (KSRG) otrzymała na swoje wyposażenie nowoczesny pojazd ratowniczo – gaśniczy Mercedes – Benz Atego. Zakup został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Przyłęku oraz dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Mercedes-Benz Atego - GBA 2,5/16

 

 

Obecnie OSP w Grabowie nad Wisłą liczy 39 członków zwy­czajnych i 4 honorowych. Jej zarząd tworzą: 

 

 • Prezes – Wojciech Szmaj­da
 • Wiceprezes - Tomasz Krześniak
 • Naczelnik (Wiceprezes) - Remigiusz Wnuk
 • Z - ca Naczelnika - Chołuj Krzysztof
 • Skarbnik - Monika Krześniak
 • Sekretarz - Adam Przepiórka
 • Gospodarz - Grzegorz Winiarski
 • Kronikarz - Henryk Bieniek 
 • Członek Zarządu - Ryszard Maraszkiewicz

   

W dniu 12 czerwca 2011 r. odbyły się uroczystości z okazji 45 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas uroczystego apelu jednostce OSP w Grabowie nad Wisłą jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia został wręczony sztandar.

Galeria zdjęć - 45 - lecie OSP Grabów nad Wisłą

Dodatkowo Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za wieloletnią ofiarną działalność nadało jednostce „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którym to odznaczeniem został udekorowany nowo wręczony sztandar. 

 

Strażacy oprócz działalności ratowniczo – gaśniczej służą też wartą w kościele parafialnym w Ługach, podczas procesji wielkanocnej oraz „Bożego Ciała". Starają się też godnie reprezentować jednostkę na pogrzebach zmarłych druhów na te­renie całej gminy. Dobrze układa się współpraca OSP z miejsco­wym Zakładem Doświadczalnym „JUNG", który w razie potrze­by wspiera j ej działania.

 

 

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.