Logo Gmina Przyłęk

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4367
W sumie: 176337

Informacja

06.11.2023

Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Przyłęk. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad: dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie  o niepełnosprawności, a także nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

W 2024 roku program będzie realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego m.in. w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

  • ośrodku wsparcia,

  • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego,

  • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne

  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi nie więcej niż 240 godzin w roku kalendarzowym.

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, m.in. w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

 • w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym,

 • w ośrodku wsparcia,

 • w rodzinnym domu pomocy

 • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia ktrótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,

 • domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne,

 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę

 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, spełniającym kryteria dostępności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi nie więcej niż 14 dób.

Terminy i warunki naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć wniosek w terminie do dnia 16 listopada 2023 r. do Wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego. Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej mrips.gov.pl

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.

 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.


W związku z tym, iż tutejszy ośrodek ma krótki termin na złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie, osoby chętne z terenu Gminy Przyłęk zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Przyłęku  do dnia 10 listopada 2023 r. w celu wpisania na listę do Programu.
Szczegółowe informacje o programie  pod nr tel. 48 6773040.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w linku poniżej: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

więcej

Wójt gminy zaprasza

EUGENIUSZ WOLSZCZAK

WÓJT GMINY

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy Przyłęk

26-704 Przyłęk
tel.: 0-48-677-30-16
fax: 0-48-677-30-01
e-mail: przylek@przylek.pl

Godziny urządowania:

poniedzialek: 9.00 - 17.00

wtorek -piątek:  7.00 - 15.00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.